Türk’ün Diline Büyük İhânet

1932’de kurulan Türk Dil Kurumu’nun başında Robert Koleji mezunu bir Ermeni vardı. AGOP MARTAYAN. 1935 yılında devrin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dilimizin katliamcısına “Dilaçar” soyadı verilmiştir. Bu Ermeni Martayan, Anadolu dilinin değiştirilmesinde ve Anadolu Türkçesi’nin Azerbaycan Türkçesi’nden uzaklaşmasında en büyük rolü oynamıştır. Dilimize Fransızca, Ermenice ve uydurukça kelimeler doldurmuştur. Sırf Arapça kökenli diye TürkOkumaya devam edin “Türk’ün Diline Büyük İhânet”

Din, cihad ve zorlama: İslam barış dini midir?

“Sen sadece nasihat ver. Onlara zor kullanacak değilsin.” (Ğaşiye Suresi, 21-22)   Resûlullah’ın (s.a) Mekke’nin fethindeki tavrı: Yıkılan putlarına ağlayan insanları bile “dine girmeye” zorlamadı; bilakis, “Bugün siz serbestsiniz” diyerek imanın tabiî olarak kalblerine girmesinin yolunu açtı. DİN VE “ZORLAMA” Cenab-ı Hakk’ın insanlık için seçtiği nihai din İslâm’ın uygulanması için takip edilen usuller zaman içindeOkumaya devam edin “Din, cihad ve zorlama: İslam barış dini midir?”